පදික මාර්ගවල නවතන රථවාහනවලට නිතිමය පියවර

හැටන් නගරයේ පදික මාර්ග තුල නවතා ඇති රථ වාහන හිමියන්ට එරෙහිව හැටන් මුලස්ථාන ප්‍රධාන පොලිසිය මගින් නිතිමය පියවර ගැනිමට පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ පදික මාර්ග අවහිර වන අකාරයෙන් විවිධ රථ වාහන නතර කිරිමෙන් පදිකයන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්වන බවත්ය.

එම තත්වයන් මත පදික මාර්ගවල රථ වාහන නතර කිරිමෙන් වලකින ලෙස රථ වාහන රියදුරන් දැනුවත් කලද එම දැනුවත් කිරිම්වලට අවනත නොවි පදික මාර්ගවල රථ වාහන නතර කරන රියදුරන්ට එරෙහිව මෙසේ නිතිමය පියවර ගැනිම දිගින් දිගටම සිදු කරන බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා –  හැටන්

Related posts