පලාත් සභා ක්‍රමය ඉවත් කිරිමේ යෝජනාවත් සමග වතුකරයේ වෘත්තිය සමිති නොසන්සුන් වෙයි

පලාත් සභා ක්‍රමය ඉවත් කිරිමට රජය මගින් සැලසුම් කරන බවට යම් යම් ප්‍රකාශ නිකුත් විමත් සමග වතුකරයේ සමහර වෘත්තිය සමිති දැඩි කලබලකාරි තත්වයන්ට පත්ව ඇත.

වතුකරයේ බොහෝ වෘත්තිය සමිති දෙවන පෙල සකස් කරනුයේ පලාත් සභා හරහා වන අතර මෙම තත්වයන් මත පලාත් සභා අහෝසිවුවහොත් එය වතුකරයේ බොහෝ වෘත්තිය සමිතිවලට මෙන්ම කුඩා පක්ෂවලටද විශාල හානියක් විමේ අවදානමක් පවතින බව වතුකරයේ වෘත්තිය සමිතියක නියෝජියකු පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දක්වන එම නියෝජිතයා පවසනුයේ පලාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කිරිම පිලිබදව මේ වන විට විවිධ අදහස් පලවන බවත් එසේ පලාත් සභා අහෝසි කලහොත් වතු කරයේ වෘත්තිය සමිතිවලට මෙන්ම සුලු පක්ෂවලටද එයින් විශාල හානියක් වන බවත්.

විශේෂයෙන් වතු කරයේ වෘත්තිය සමිතිවල නියෝජිතයන් පලාත් සභා හරහා ප්‍රසිද්ධ දේශපාලනයට පැමිනෙන බවත් එයට අමතරව බොහෝ දේශපාලන පක්ෂ පවා දෙවන පෙලක් නිර්මාණය කරනුයේ මෙම පලාත් සභා හරහාත් එවන් තත්වයන් මත පලාත් සභා අහෝසි කිරිම තුලින් එම අවස්ථාවන් ගිලිහෙන බවද ඔහු පවසන ලදි.

පලාත් සභා තුලින් නිසි සේවයක් සිදු නොවන බවට සමහර අය චෝදනා කලද වීශේෂයෙන් වතු කරය ගත් විට යම් යම් අඩුපාඩු තිබුනද වතුකරයේ මාර්ග නවිකරනය කිරිම් පාසල් නවිකරනය කිරිම් ඇතුළු සංවර්ධන කටයුතු බොහෝමයක් පලාත් සභාව හරහා සිදුව ඇති බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts