පස්සර අනතුරින් දෙමාපියන් අහිමි දරුවන් තිදෙනාට ජිවිතය ජය ගන්න වරම් ලැබෙයි

පස්සර බස් රථ අනතුරින් සිය දෙමව්පියන් අහිමි වූ එකම පවුලේ දරුවන් තිදෙනෙකු වෙබ් අඩවි මගින් කරුණු අනාවරණය කරන ලද අතර එම පුවත පලදරා ඇත.
එම දරුවන්ගේ අනාගත වගකීම් බාර ගැනීමට මේවනවිට වෛද්යවරයෙක් කැමැත්ත පළ කර තිබෙනවා.
ඒ,අම්පාරේ සේවය කරන වෛද්ය වජිර රාජපක්ෂ මහතායි.
මේ සම්බන්ධයෙන් ඔහු සඳහන් කළේ තමන් සහ බිරිඳගේ අදහසක් අනුව මෙම දරුවන්ගේ අනාගතය බාර ගැනීමට කැමැත්ත පළ කළ බවයි.

Related posts