ප්‍රසන්න 8 පාස් නැති බව මම දැනගත්තෙත් දයාසිරි කිව්වමයි

මිනිස්සුන් රවටලා ලබා ගන්නා බලය වැඩි කාලයක් පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි බව සමගී ජන බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු අපේක්ෂක හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.

දැන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් දයාසිරි ජයසේකර කියනවා ප්‍රසන්න රණතුංග 08 පාස් නැහැ කියලා.මම දැනගත්තෙත් එතකොට යැයිද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

අපේක්ෂක ලැයිස්තු බලන්න, උසස් පෙළ සමත්ද කියලවත් හොයලා බලන්න යැයි හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ජන්ද දායකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක්ද කරයි.

Related posts