පාට සරුංගල් KITE FESTIVAL 2020

බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ආනන්ද ගනේපොල විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පාට සරුංගල් KITE FESTIVAL 2020″ සැණකෙලිය අද (06) බියගම සියඹලාපේ මන්සන්දිය ශරීර සුවතා මන්තීරුවේදී පැවැත්විණි.

එමෙනම මෙහිදී Roller skating සංදර්ශණයක්ද පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාවට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩුලිප් විජේසේකර මෙන්ම බියගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුලු විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටිනු දක්නට ලැබුණි.

 

Related posts