පොල් ගණන් උස්සයි

හැටන් ප්‍රදේශයේ පොල් මිල ඉහල යාමත් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

හැටන් ප්‍රදේශයේ සමන්‍ය පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 80ත් 85ත් අතර මිලකට අලෙවි වන අතර කුඩා පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 65ත් 75ත් අතර මිලකට අලෙවි වනු ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ පොල් මිල මේ වන විට දැඩි ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බවත් සමහර පොල් ගෙඩි හිරමණයට දැමිමටත් නොහැකි ලෙස කුඩා බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

වතු කම්කරුවන් වන තමන් වතුවල වැඩ කරන විටදි වැඩි පුරම ආහාරයට ගනුයේ රෝටි බවත්  පොල් මිල මෙසේ ඉහල යාමත් සමග රෝටි හැදිමේදි තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බව වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසති.

පොල් මිල මෙන්ම තවත් ආහාර ද්‍රව්‍ය මිල ඉහල ගියද තම වැටුප් වැඩි විමක් සිදු නොවන බවත් මෙම තත්වයන් මත තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දක්වන නගරයේ වෙලදුන් පවසනුයේ මේ වන විට පොල් තොග මිල සිග්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇති බවත් එමෙන්ම පොල් තොගද නිසි ලෙස වෙලද පලට නොලැබිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවී ඇති බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts