පොල් පාලන මිලත් ඉක්මවයි

රජය මගින් පොල් මිල සදහා පාලන මිලක් නියම කලද හැටන් නගරයේ සමහර වෙලද සැල්වල පාලන මිලට පොල් නොමැති විමත් සමග ප්‍රදේශයේ පාරිභෝගික ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

හැටන් නගරයේ සමහර වෙලද සැල්වල පාලන මිලට පොල් අලෙවි කලද සමහර‍ වෙලද සැල් රජය මගින් නිකුත්කර ඇති පාලන මිල පිලිබදව කිසිදු තැකිමකින් තොරව රුපියල් 80/=ත් 85/=ත් අතර මිලකට ලොකු පොල් ගෙඩියක් අලෙවි කිරිමත් සමග මෙම තත්වයන් උදාවි ඇත

.මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසනුයේ පොල් මිල සදහා රජය මගින් පාලන මිලක් ඇති කලද සමහර වෙලදුන් වැඩි මිලට පොල් විකිනිම සිදු කරන බවත්ය.

හැටන් නගරයේම සමහර වෙලදුන් එම පාලන මිලට පොල් අලෙවි කිරිම සිදුකරන අතර එකම නගරයක මෙසේ රජයේ නිතියට අනුකුල නොවි සමහර වෙලදුන් ඔවුන්ගේ වෙලද අධිකාරියක් පවත්වාගෙන යමින් ප්‍රදේශයේ පාරිභොගිකයන් ගසා කැමට ලක් කිරිමක් සිදු කරන බවද ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

සමහර වෙලදුන් මෙසේ කටයුතු කරනුයේ පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් හැටන් නගරයේ කූට වෙලදුන් නිතියේ රැහැනට හසු කර ගැනිම සදහා නිසි ලෙස වැටලිම් නොකරන නිසා බවත් මෙම තත්වයන් පිලිබදව අදාල බලධාරින්ගේ නිසි අවදානයක් යොමු කල යුතු බවද ප්‍රදේශයේ ජනතාව වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts