බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් හමුවීම අද සිට

බන්ධනාගාරගත රැඳවියන් හමුවීම සඳහා අද සිට අමුත්තන්ට අවස්ථාව ලබා දෙන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

 

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමුවීමත් සමග උද්ගත වූ තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ය.

සියලු බන්ධානාගරවල රැඳවියන් බැලීමට අමුත්තන් පැමිණීම පසුගිය 11වැනිදා සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබුවේ ය.

Related posts