බස් නොමැතිකමින් විශාල පිරිසක් මහමඟ

කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිට ඡන්දය බාවිතා කිරිම සදහා වතුකරයට පැමිනි පිරිසට නැවත කොළඹ බලා ගමන් කිරිමට ප්‍රමානවත් බස් රථ නොමැති විමෙන් විශාල පිරිසක් 06වන දින හැටන් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පලේ රැදි සිටින ලදි.මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වු එම මගින් කිපදෙනකු පවසන ලද්දේ තමන්ට කොළඹ බලා ගමන් කිරිමට ප්‍රමානවත් බස් නොමැති විමෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

බස් රථ නිසි ලෙස නොමැතිවිමෙන් තමන් පැය දෙකක පමන කාලයක් මෙම බස් නැවතුම්පලේ රැදි සිටින බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් ලංගම ඩිපෝවේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ අවහිරතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ සිට පැමිනෙන බස් රථ හතරක් නිසි වෙලාවට නොපැමිනි අතර බස් මගීන් විශාල පිරිසක් පැමිනිමත් සමග මෙම තතවයකන් උදාවු බවත්ය.

එහෙත් මෙම බස් මගින්ගේ ගමන් පහසුව සැලසිම සදහා හැටන් ඩිපෝව මගින් කෙටි ධානවයන්වල යෙදෙන බස් රථ කිපයක් මේ වන විට කොළඹ දක්වා ධාවනය කරවිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එම තත්වයන් මත තවත් කෙටි කාලයක් තුලදි මගින්ට අවශ්‍ය ගමන් පහසුකම් සලසන බවත්ය.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts