බස් සහ දුම්රිය යළි විෂබීජහරණයට

පවත්නා තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් බස් රථ විෂබීජහරණය කිරීම නැවත ආරම්භ කිරීමට ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

රියදුරු සහ කොන්දොස්තර මහතුන් සඳහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක උපාංග ලබා දීමටත් පියවර ගනිමින් ඇති බවයි සඳහන් වෙයි.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ රට වසා තැබූ කාලයෙන් පසු ප‍්‍රවාහන සේවා නැවත ආරම්භ කළ දිනයේ සිට දුම්රිය විෂබීජහරණ කටයුතු දෛනිකව කි‍්‍රයාත්මක කළ බවයි.

Related posts

Leave a Comment