බෙන්තර අක්කර 16000 ක කුඹුරු යාය අස්වැද්දීමට පහසුකම් ලබාදෙයි

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ විශාලතම පුරන් කුඹුරු යාය වූ බෙන්තර ගග දකුණු ඉවුර කුඹුරු අක්කර 16000 ක් යළි වගාකිරිමට ගොවින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙනවා. යැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්ත්‍රී මන්ත්‍රී අනූප පස්කුවල් මහතා පසුගිය 01 දා කීවේ.

කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ බෙන්තර ගග මායිමේ පිහිටි ඉත්තෑපාන – මීගම පුරන් කුඹුරු යායේ ගොවින්ගේ ගැටළු පිළිබද පසු ගිය 31 දා එහි ගොස් සිදු කල නිරීක්ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුව අනුප පස්කුවල් මහතා මේ අදහස් පළ කළේය.

කළුතර ගොජනසේවා සහකාර කොමතාරිස් වරයා පසුගිය මැතිවරණයට පෙර ලබාදුන් තොරතුරු අනුව අක්කර 16000 ක් පමණ කරදිය ගැලීම නිසා දශක හතරක කාලයක පටන් පුරන්වෙමින් තිබෙනවා. 1950 -60 දශකවල මේක සරු ලෙස වගා කර තිබෙනවා.

නමුත් කරදිය වේල්ල සම්බන්ධ අමුණු හා ඇළවල් අක්‍රීයවීමෙන් බෙන්තර ගග පිටාර ගැලිමෙන් ගොවිතැන විනාශවී ගොවින් ගොවිතැන අතහැර දමා තිබෙනවා.

පසුගිය කාලය පුරා මේ පිළිබද හරිහැටි සොයාබැලිමක් සිදුකර නැහැ. මැතිවරණයට පෙර මම මේ පිළිබදව මේ ගොවීන්ට පොරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව ගොවීන්ගේ ප්‍රශ්න සොයා බැලුවා.

ගොවින්ගේ ඉල්ලීම් වලට සවන් දුන්නා. මේ ප්‍රශ්නය විසදන්න පුළුවන්. කරදිය වේල්ල සහ ඇළවල් ,සහ ඇණිකට් ප්‍රති සංස්කරණයකර අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්දතිය සකස් කිරිමෙන් මෙම පුරන්යායෙන් අඩකට වඩා පහසුවෙන්ම වගා කළ හැකියි. 1950 -60 දශකයේ භාවිතා කළ ස්යංක්‍රීය ජල පාලන ඇණිකට් වලට අමතර වැඩි ජලය බැසයාමට යෙදු නළ දිරාපත් වෙලා ගිහිල්ලා.

ඒ නිසි මේකට සරළ සාර්ථක ක්‍රමයක් අපි හදුන්වා දෙනවා. මේ පිළිබද අපි අධ්‍යයනයක් සිදුකර නවා. ඊට පෙර මේ ගොවීන්ට කුඹුරු වගාකිරිමට අවශ්‍ය ඇළවල් ටික කපල ඇතුළත මාර්ග සකස්කර දීමෙන්ගොවිතැන යළි ආරම්භ කළ හැකියි.

කරදිය ගැලිම නතර කිරිමට ඇණිකට් අළුත් කල යුතුයි. ගොවීන් යළි කුඹුරු අස්වැද්දීමට සූදානමින් සිටිනවා. ගොවීන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කරනවා.

කළුතර දස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුව රැස්වු පසු මේ පිළිබද යෝජනා ඉදිරිපත්කර අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන වෙන්කරවාගන ගොවින්ට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබාදෙනවා. කරදිය වේල්ලට පෙර ජලය බැසයන ඇළවල් කැපීම අත්‍යවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ගොවීන්ට ට්‍රැක්ටර් ගෙනයාමට හැකි ලෙස ඇතුලත මාර්ග පද්දතිය සකස් කළ යුතුයි.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts

Leave a Comment