බේරුවල පී.එච්.අයි ලා නැතිවත් පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ කරති

බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී කොට්ඨාසයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් නැතිව බේරුවල නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශ වල කෝවිඩ් ආසාධිතයින්ගේ පී .සී. ආර්. පරීක්ෂණ සිදු කළ බව බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරී වරුණ සෙනෙවිරත්න මහතා  කීවෙීය.

බේරුවල සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කොට්ඨාසයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක නිළධාරීන් මේ දිනවල වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයක නිරතවීම නිසා සේවයෙන් ඉවත්ව සිටිති.

එම නිසා ප්‍රදේශයේ ඩෙංගුමර්දන සහායක ක්ෂේත්‍ර නිළධාරීන්ගේ සහාය ලබාගන වෛද්‍ය නිළධාරීන් , වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල එක්ව ⁣මෙම පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කලේය.

කොරෝනා ආසාධිත බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාමන්ත්‍රීවරයාගේ ආශ්‍රිතයින්ගේ පී.සී.අරේ. පරීකෂණ කටයුතු සහ බේරුවල නගරසභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ආසාධිතයින් සදහා මෙසේ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සිදුකර ඇත.

ඩෙංගු මර්දන සහායකයින් ගේ අත්දැකීම් සහ දැඩි සෞඛ්‍ය නීති අනුගමනය කරමින් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදුකලේය.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts