මධ්‍යම කදුකරයට අධික වැසි

මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශයන්ට මෙම දිනවල ඇද හැලෙන අධික වැසි හා සුලං තත්වයන් හේතුවෙන් හැටන් හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සමන්‍ය ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ බොහෝ පිරිසක් පවසනුයේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට දැනට දින ගනනාවක් පුරාවට පවතින වැසි හා සුලං තත්වයන් හේතුවෙන් තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තමන් දෛනිකව යම් කුලි වැඩක් කර සවසට එයින් ලැබෙන මුදලින් තම දරු පවුල් රකින බවත් මෙම ප්‍රදේශයන්ට පවතින මෙකි වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් තමන්ට නිසි ලෙස කුලී වැඩක් හෝ කර ගෙන යාමට නොහැකි විමෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

තමන්ට මෙසේ නිසි ලෙස කුලී වැඩක් හෝ කර ගැනිමට නොහැකි විමෙන් තම දරු පවුල් සදහා නිසි ලෙස ආහාර දව්‍ය හෝ රැගෙන යාමට නොහැකි තත්වයක් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත තම දරු පවුල්ද දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment