මධ්‍යම කදුකරයේ ඝන මීදුම් තත්වයක් – ගමනාගමනය අවදානම්

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන් තුල පවතන වැසි සහිත කාලගුණික තත්වයත් සමග විටින් විට පවතින දැඩි මීදුම් තත්වයන් හා මාර්ග ලිස්සන සුලු තත්වයන්ට පත් විමෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

හැටන් ආශ්‍රිත මෙම ප්‍රදේශයන් තුල පවතින මෙම වැසි සමග විටින් විට හැටන් කොළඹ මාර්ගයේ හැටන්,වටවල, කැරලයිනා, දියගල, කඩවල, ගිනිගත්හේන ප්‍රදේශ මෙන්ම හැටන් නුවරඑළිය මාර්ගයේ කුඩාගම, කොටගල, පතන, රදැල්ල, නානුඔය යන ප්‍රදේශවල සමහර අවස්ථාවලදි මාර්ගයන් නොපෙනි යන අයුරින් දැඩි මීදුම් තත්වයන් පවතින බවත් මෙම තත්වයන් මත විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් පවතින බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

එමෙන්ම පවතින වැසි තත්වයන් හේතුවෙන් මීදුමට අමතරව මෙම ප්‍රදේශයේ මාර්ග පද්දති ලිස්සන සුලු තත්වයන්ට පත්ව ඇති බවත් මෙම තත්වයන් හේතුවෙන් රථ වාහන ධාවනයේදි ඉතාමත් කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කර විමට සියලුම රියදුරන් පියවර ගත යුතු බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts