මධ්‍යම කදුකරයේ මීදුම නිසා රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක්

මධ්‍යම කදුකරයේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට පවතින වැසි සමග විටින් විට පවතින මීදුම් තත්වයන් මත මෙම ප්‍රදේශයේ විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇතිවිමේ අවදානමක් හට ගෙන ඇත.

හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ තුල පවතින වැසි විටින් විට පවතින දැඩි මිදුම් තත්වයන් හේතුවෙන් සමහර අවස්ථාවලදි මාර්ගයන් නොපෙනි යන තත්වයන්ට පත් විමෙන් විවිධ රථ වාහන අනතුරු ඇති විමේ අවදානමක් පවතින බව හැටන් පොලිසියේ නිලධාරියකු පවසන ලදි.

මෙම තත්වයන් මත හැටන් කොළඹ හැටන් නුවරඑළිය යන ප්‍රධාන මාර්ගවල මෙම ප්‍රදේශයේ අනිකුත් මාර්ගවලද රථ වාහන ධාවනය කරවිමේදි ඉතාමත් කල්පනාකාරිව රථ වාහන ධාවනය කිරිමට සියලු රියදුරන් කටයුතු කල යුතු බවද එම නිලධාරියා පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment