මරණයට අත්වැල අල්ලන ගල්ගේලන්ද අත්වැල් පාලම

බදුලු ඔය හරහා ඉදිකර ඇති තල්දෙන ගල්ගේලන්ද අත්වැල් පාලම දැඩි සේ අබලන් වීම හේතුවෙන් මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් තල්දෙන, ගල්ගේලන්ද 12 කණුව, කුකුරුමහන්තැන්න ඇතුළු ගම්මාන රැසක පවුල් 300ක් පමණ විවිධ ප්‍රවාහන අපහසුතා රැසකට මුහුණ පා සිටිති.

පාලම වසර ගණනාවකින් පිළිසකර නොකිරීම එය මෙලෙස අබලන් වීමට හේතුව බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මේ වනවිට පාලමේ පතුලට අතුරා ඇති ලෑලි බොහොමයක් දිරාපත්ව කැඩීබිඳී විනාශයට පත්ව තිබේ. පාලමේ ආධාරක කම්බි ද දැඩිසේ බුරුල් වී ඇත.

රාත්‍රී කාලයේ දී පාලම දැඩි අඳුරක පවතින අතර ඒ හරහා යන එන ඇතැම් පිරිස් පාලමෙන් පහළට ඇද වැටී තුවාල සිදුකර ගන්නා බවද ජනතාව පවසති.

මේ හේතුවෙන් පාසැල් දරුවන් මෙන්ම වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයන් නිරන්තරයෙන් පාලමෙන් යෑමේ දී විවිධ අනතුරු සිදුකර ගන්නා බවත් ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

Related posts