මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කරයිි

හැටන් දික්ඔය නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන පෙර පාසල් ගුරුවරුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩ සටහනක් හැටන් නගර ශාලාවේදි පවත්වන ලදි.

හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතාගේ උපදෙස් මත එම නතර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් විසින් මෙම දැනුවත් කිරිම සිදු කරන ලදි.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ කෙරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් මාර්තු මස 13වන දින සිට වසා දැමුනු පෙර පාසල් අගෝස්තු මස 10වන දින සිට විවෘත කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවත් ඒ අනුව එසේ විවෘත කරන පෙර පාසල් පවත්වාගෙන යන ආකාරය පිලිබදව එම පෙර පාසල් ගුරුවරියන් දැනුවත් කිරිමට පියවර ගත් බවත්ය.

එහිදි සැම පෙර පාසලකම පෙර පාසල් දරුවන් දුරස්ථතාවය මත තබා ගත යුතු බවත් සැම පෙර පාසලකම විෂබීජහරණය කිරිමට මෙන්ම අත් සේදිම සදහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසිය යුතු බවත් ප්‍රථමාධාර මධ්‍යෂ්ථානයක් ලෙස ස්ථානයක් සකස් කිරිමටද පියවර ගත යුතු බවටත් එම පෙර පාසල් ගුරුවරියන් දැනුවත් කල බවද පවසන ලදි.

මෙම පෙර පාසල් ආරම්භ කිරිමෙන් පසු එම ස්ථානය පරික්ෂා කිරිම සදහා මෙම නගර සභාවේ නිලධාරින් යෙදවිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts