මහින්දානන්දගේ ප්‍රකාශය ගැන ඇත්ත නැත්ත ළඟදීම හෙළි වේවි

2011 ලෝක කුසලාන අවසන් තරගයේදි පාවාදීමක් සිදුවූ බවට හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා කළ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් නායක කුමාර් සංගක්කාරද ඊයේ ක්‍රීඩා වැරදි සම්බන්ධ විමර්ශනය ඒකකයට ප්‍රකාශයක් ලබාදුන්නා.

තරග පාවාදුන් බවට එල්ල කර ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් ඇත්ත නැත්ත ඉදිරියේ දී සියලු දෙනාට දැන ගැනීමට හැකි වනු ඇති බවයි.

Related posts