මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙහි දිවුරුම් දීම නිමිත්තෙන්  පාක්ෂිකයන්ගෙන් ප්‍රීතිඝෝෂා

කටුගස්තොට

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා” අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙහි දිවුරුම් දීම නිමිත්තෙන් ප්‍රීතියට පත් පාක්ෂිකයන්  කටුගස්තොට නගරයට වී ප්‍රීතිඝෝෂා පැවැත්වූහ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා දිවුරුම් දෙන සුභ මොහොතේදී කටුගස්තොට තරුණ කැළ විසින් රතිඤ්ඤා දල්වා ප්‍රතිඝෝෂා කළ අතර අනතුරුව ඔවුන් සකස් කරන ලද කිරිබත් නගරවාසීන්ට බෙදාදීම ද එහිදී සිදු කරන ලදී.

 

යක්ගහපිටිය බෝධිඝර හන්දිය

අග්‍රාමාත්‍යධුරයට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත්ව දිවුරුම්දීම නිමිත්තෙන් ප්‍රීතියට පත් පාක්ෂිකයන් යක්ගහපිටිය බෝධිඝර හන්දිය අසල සිට  කිරිබත් බෙදා දෙමින් සිය ප්‍රීතිය සැමරූහ.

බෝධිඝර තරුණ කැළ සහ ප්‍රදේශවාසීන් විසින් මෙලෙස කිරිබත් සකස් කොට මහ මග ගමන් කරමින්  මගින් වෙත කිරිබත් පිරිනැමීම සිදු කරන ලදී.

නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

 

Related posts