මාලි ජනපති ඉල්ලා අස් වෙයි

දේශපාලන අස්ථාවරභාවයක් ඇති කරමින් මාලි රාජ්‍යයේ හමුදා කැරැල්ලක් ඇතිවීම නිසා, තමන් ලේ වැගිරීමට අකමැති බැවින් ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව ජනාධිපති ඊබ්‍රහීම් බෞබකර් කෙයිටා පසුගිය පෙරේදා (19) නිවේදනය කළේය.

රටේ පාලනයට තමන්ගේ මැදිහත්වීමක් අවශ්‍යයැයි හමුදාවේ ඇතැම් කොටස් බදාදා තීරණය කළේය. මේ කාරණය පදනම් කරගෙන මහජනතාව විශාල වශයෙන් විරෝධතා පැවැත්වූහ.

රූපවාහිනිය හරහා කෙටියෙන් ජනතාව ඇමතූ කෙයිටා තමන් ලේ වැගිරීම්වලට අකමැති බැවින් ඉල්ලා අස්වන බව ප්‍රකාශ කළේය.

Related posts