මාස 6ක් ඇතුළත වැඩ නොපෙන්වන ඇමතිවරු දොට්ට

government information center

අමාත්‍යවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය සම්බන්ධයෙන් මාස 6ක් ඉක්ම ගිය තැන වාර්තාවක් කැදවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

මාස 6 ඇතුළත අමාත්‍යවරයා සිය අමාත්‍යංශය තුළ සිදු කර ඇති වැඩ කොටස, ඉලක්ක සපුරාලීම, ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කර තිබේද යන්න  සොයා බැලීමට නියමිතය.

අදාළ ඇමැතිවරයා නිසි අයුරින් ක්‍රියා කොට නොමැති නම් එම තනතුරුවලින් ඉවත් කිරීමට හෝ මාරු කිරීමටද ජනාධිපතිවරයා තීන්දු කර ඇති බව සදහන්.

 

Related posts

Leave a Comment