මිල්ලන්ගොඩ ජයන්ති නොහොත් පොඩි රාජා මරුට

ශ‍්‍රී දළදා මාලිගාවේ දළදා කරඬුව කිහිප අවස්ථාවක වැඩම වූ කෑගල්ල “මිල්ලන්ගොඩ ජයන්ති“ නොහොත් “පොඩි රාජා“ ඈතා මිය ගොස් ඇත.

ඈතා මිය යන විට අඩි 9 කට ආසන්න උසකින් යුක්ත විය.

වෙහෙර විහාරස්ථාන රැසකටම පෙරහැර අවස්ථාවන්වලට සහභාගී වි ඇති මෙම ඇතා 2016 වසරේ සිට කිහිප වතාවක් ශ‍්‍රී දළදා මාලිගාවේ සදාතුක කරඬුව වැඩමා ඇත.

මෙම ඇතා 2017 වසරේ ශ‍්‍රී දළදා මාලිගාවේ රන්දෝලි පෙරහරේ ප්‍රථමවරට සදාතුක කරඬුව වැඩමවා ඇති බව සදහන් වේ.

Related posts