මෙවර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සදහා මන්ත්‍රිවරුන් අට දෙනකු තෝරා ගැනිමට නියමිතයි

මෙවර පැවැත්වෙන පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයේදි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ය සදහා මන්ත්‍රිවරුන් අට දෙනකු තෝරා ගැනිම සදහා ඡන්දදායකයන් පන්ලක්ෂ හැත්ත හත් දාහාස් හත්සිය දාහත් දෙනකු (577,717) සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ඔවුන්ට ඡන්දය භාවිතා කිරිම සදහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන හාරසිය අනු හයක් (496) ස්ථාපිත කර ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ මෙවර පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණය සදහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් තෝරා ගනු ලබන මන්ත්‍රිධුර අට සදහා පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂ දොලහාකින් හා ස්වාධීන කණ්ඩායම් දහා තුනකින් අපේක්ෂකයන් දෙසිය හැත්තපස් දෙනකු (275) ඉදිරිපත්ව ඇති බවත්ය.

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්දදායකයන් පන්ලක්ෂ හැත්තහත් දාහාස් හත්සිය දාහත නුවරඑළිය මස්කෙළිය ආසනය තුල ඡන්දදායකයන් තුන්ලක්ෂ තිස් දාහාස් හත්සිය හැට එකක් (330,761) ලෙසද වලපනේ ආසනය තුල ඡන්දදායකයන් අසුහත් දාහාස් පන්සිය තුනක්ද (87,503) කොත්මලේ ආසනය තුල ඡන්දදායකයන් අසු හතරදාහාස් එකසිය හැත්ත පහක්ද (84,175) හගුරන්කෙත ආසනය තුල ඡන්දායකයන් හැත්තපන්දාහාස් දෙසිය හැත්ත අටක්ද (75,278) ලෙස බේදි යන බවද ඔහු පවසන ලදි.

එමෙන්ම මෙම ඡන්දදායකයන් සදහා තම ඡන්දය බාවිතා කිරිම සදහා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය තුල ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන හාරසිය අනුහයක් (496) ස්ථාපිත කිරිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

එම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන නුවරඑළිය මස්කෙළිය ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන දෙසිය හැට තුනක් (263) කොත්මලේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන අසු එකක් (81) හගුරන්කේත ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන හැත්ත අටක් (78) වලපනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන හැත්ත හතරක් (74) වශයෙන් පවතින බවද ඔහු වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts

Leave a Comment