යහපාලන රජය සමයේ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සෙවීමට කොමිසමක්

පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ රාජ්‍ය බැංකු මඟින් අවිධිමත් ආකාරයෙන් ලබා දුන් ණය පිළිබඳව සහ සිදු කරන ලද මුල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සොයා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කිරීම සඳහා කොමිසමක් පත්කරන ලෙස ලංකා බැංකු සේවක සංගමය (Ceylon Bank Employees’ Union) සිදු කළ ඉල්ලීමට අනුව හැකි ඉක්මණින් එම කොමිසම පත් කරන බව මුදල් අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

ලංකා බැංකු සේවක සංගමය (Ceylon Bank Employees’ Union) සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර  අරලියගහ මන්දිරයේ දී පැවැති සාකච්ඡාවේ දී මෙම ඉල්ලීම සිදුකරනු ලැබීය.

Related posts