රංජිත් දාබරේ(එ.ජා.ප.) පැවිදි දිවියට

හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු (එ.ජා.ප.) රංජිත් දාබරේ මහතා ඉංගිරිය මඩකඩ ආරණ්‍ය සේනාසනයේ(නාච්චිමලේ)දී ‘ඉංගිරියේ ධම්මජෝති‘ නමින් පැවිදි දිවියට ඇතුළත් විය.

ඉංගිරිය මඩකඩ ආරණ්‍ය සීමා මාලකයේදී පැවැති විශේෂ උත්සවයකදී ගිහි පැවිදි විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම කටයුත්ත සිදුකෙරිණි.

තලගල මංගලාරාමාධිපති, කොළඹ ඩී.එස්.සේනානායක විදුහලේ හිටපු ධර්මාචාර්ය රයිගම් සල්පිටි දෙකෝරළයේ අධිකරණ සංඝනායක තලගල සුමනරතන හිමියන්ගේ සහ ශ්‍යාමෝපාලී මහ නිකායේ වනවාසී පාර්ශවයේ අනුනායක ලෙස වැඩවිසූ අම්පිටියේ මංගල හිමියන්ගේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය ඉංගිරිය මඩකඩ ආරණ්‍ය සේනාසනාරාමාධිපති සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලංකාරාමාධිපති මීගහකුඹුරේ ධම්මගවේෂී හිමියන්ගේත්, ඉංගිරියේ මඩකඩ ආරණ්‍ය සේනාසන කෘත්‍යාධිකාරී කලුතර දිසාවේ උප ප්‍රධාන සංඝනායක දම්බුලුවන සමිත හිමියන්ගේත් ආචාර්යත්වයෙන් ‘ඉංගිරියේ ධම්මජෝති‘ හිමියෝ පැවිදි දිවියට පත්වූහ.

Related posts