රෝගි දරුවාට උපකාර

මසුන් ඇල්ලිමට ධීවර රැකියාවට රැගෙන ගොස් පහරදී, බරපතල ලෙස හිංසා කර රෝගිව සිටින මාතර, මිරිස්ස ප්‍රදේශයේ පදිංචි 16 හැවිරි දි පිරිමි ළමයා ගේ සුව දුක් බැලිමට කාන්තා කටයුතු, ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල්, ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන සංවර්ධන, යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා පසුගිය දා ගියේය.

එහිදී ඔවුන්ට නව නිවසක් තනා ගැනීම සදහා වූ ආධාර මුදලේ ප්‍රථම වාරිකයක ලබා දීමට ද කටයුතු කළේය. ඇමතිවරයාගේ ඉල්ලිම පරිදි ඔබ වෙනුවෙන් අප සංවිධානය මෙම කටයුත්ත සදහා මූල්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දී තිබිණි.

මෙම දරුවාගේ බාල සහෝදරයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුත සදහා පුර්ණ කාලීන ශිෂ්‍යත්ව යක්ද ලබාදීමට ඇතිවරයා කටයුතු කළ අතර රෝගි දරුවාගේ සුව දුක් විමසා අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රථිකාර සහ පවුලේ ආර්ථික කටයුතු වලට පිහිට වීමටද මෙහිදි ඇමතිවරයා කටයුතු කළේය.

සෝමරත්න පොද්දෙණිය – මීගහතැන්න

Related posts

Leave a Comment