රෝසි සේනානායකගේ සැමියා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

කොළඹ නගරාධිපති රෝසි සේනානායක මහත්මියගේ සැමියා වන අතුල සේනානායක මහතා (64) හදිසි අසනීපයක් හේතුවෙන් අභාවප්‍රාප්ත විය.

Related posts

Leave a Comment