ලතා මංගේෂ්කාර්ගේ නිවසට මුද්‍රා තබයි

ඉන්දීය අසහාය ගායිකාවක වන ලතා මංගේෂ්කර්ගේ මුම්බායි හි පිහිටි නිවසට ආරක්‍ෂිත පියවරක් වශයෙන් මුද්‍රා තබා ඇත. මේ බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත.

එහි නගර සභාව නිවේදනය කර ඇත්තේ ඉන්දීය අසහාය ගායිකා 90 හැවිරිදි ලතා මංගේෂ්කර් සහ ඇගේ පවුලේ සාමාජිකයන් බේරාගැනීම සඳහා මෙය සිදුකර ඇති බවයි.

තවද ගායිකා ලතා මංගේෂ්කාර්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව ව්‍යාජ කට කතාවලට නොරැවටෙන ලෙස ද ඇගේ පවුලේ සාමාජිකයන් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

Related posts

Leave a Comment