ලිදුල හා කොටගලිනුත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් හමුවේ

coronavirus news

ලිදුල හා කොටගල ප්‍රදේශවලින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් තිදෙනකු හමුවිමත් සමග එම ආසාදිතයන්ගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන් පියවර ගෙන ඇත.

මේ පිලිබදව කරන ලද විමසිම්වලදි එම ප්‍රදේශ බාර සෞඛ්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ පිට පලාත්වල සිට මෙම ප්‍රදේශයට පැමිනෙන පුද්ගලයන් අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමේදි මෙම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් තිදෙනා හදුනා ගෙන ඇති බවත්.

එම තත්වයන් මත එම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් තිදෙනා රෝහල් ගත කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් ඔවුන්ගේ ලගම ආශ්‍රිතයන් කිප දෙනකුම මේ වන විට ස්වයං නිරෝධානය ලක් කර සිටින අතර එම පුද්ගලයන් පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිමට කටයුතු යොදා ඇති බවද එම නිලධාරියා වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

පිටස්තර ප්‍රදේශවල සිට මෙම ප්‍රදේශයන්ට පැමිනෙන පුද්ගලයන් අහඹු පි. සි. ආර්. පරික්ෂාවන්ට ලක් කිරිම තව දුරටත් සිදු කරන බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts