ලෝක ළමා දිනය සමරයි

ලෝක ළමා දිනය නිමිති කර ගෙන හැටන් අධ්‍යාපන කලාපයේ දික්ඔය වනරාජ උඩ කොටසේ විදුහලේදි ළමා දින උත්සවයක් 01වන දින පවත්වන ලදි.

මෙහිදි එම විදුහලේ ළමුන් හා අවට ළමුන් වෙනුවෙන් පාරම්පරික ක්‍රිඩා මෙන්ම නව ක්‍රිඩා තරගද පැවැත්විමටත් එම ළමුන්ට රස කැවිලි හා ආහාර ලබා දිමටත් පියවර ගෙන තිබුනි.

මේ පිලිබදව අදහස් දැක්වු එම විදුහලේ විදුහල්පතිනි ශෂිරේඛා මහත්මිය පවසන ලද්දේ ලෝක ළමා දිනය නිමිති කර ගෙන මෙම ළමා උත්සවය පැවැත්විමට පියවර ගත් බවත්ය.

මෙහිදි පරිසරය ආරක්ෂා කිරිමත් කුඩා කල පටන් ලමුන්ට ආර්ථිකය පිලිබදව වැටහිමක් ලබා දිමක් වශයෙන් පොල් පැල හා විවිධ පැල වර්ග රෝපනය කරවිමට පියවර ගත් බවද ඇය පවසන ලදි.

මෙම උත්සවය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය වටිනා තැගි ලබා දිම හැටන් මුභාරක් වෙලද සැල මගින් සිදු කල බවද එම මහත්මිය වැඩි දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts