වතු කම්කරු වෘත්තිය සමිති අයදුම්පත් නිකුත් කරයි

wathu

වතු කම්කරුවන් සදහා සමාජිකත්වය වෙනස් කිරිම සදහා මෙම දිනවල විවිධ වෘත්තිය සමිති විසින් අයදුම් පත් නිකුත් කිරිමත් සමග වතු කරයේ මේ වන විට මැතිවරණ උනුසුමක් මෙන් උනුසුම් තත්වයක් හට ගෙන ඇත.

වතු කම්කරුවන් සදහා තම සමාජිකත්වය මාරු කිරිම සදහා වසරකට අවස්ථා දෙකක් ලැබෙන අතර එයින් එක් අවස්ථාවක් මෙම මාසය තුලදි ලැබි ඇත.

එම අවස්ථාවේදි වතු කම්කරුවන් වැඩි පිරිසක් තම වෘත්තිය සමිතියට බදවා ගැනිම සදහා සමහර වෘත්තිය සමිති විවිධ ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා අතර මෙහි සමහර වෘත්තිය සමිති තම වතු නියෝජිතයන්ට (වතු තලවර්වරුන්ට) විවිධ වරප්‍රසාද ලබාදි ඔවුන් හරහා වැඩි පුර සමාජිකයන් බදවා ගැනිමටද කටයුතු කරති.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන වතු කම්කරුවන් පිරිසක් පවසන ලද්දේ මේ වන විට වතු කම්කරුවන් වන තමන්ට තමන් දරණ වෘත්තිය සමිතිය අවශ්‍ය නම් මාරු කිරිමට අවස්ථාව ලැබි ඇති බවත් එම තත්වයන් මත මෙම දිනවල සමහර වෘත්තිය සමිති වතු කරය තුල නිතර සැරි සරමින් සිටින බවත්ය.

එමෙන්ම සමහර වෘත්තිය සමිති පසු ගිය මැතිවරණයෙන් පසුව වතු කරයට නොපැමිනි බවත් එහෙත් මෙම දිනවල වතු කම්කරුවන් වන තමන් ගැන සමහර වෘත්තිය සමිතිවලට දැඩි අනුකම්පාවක් ඇතිවි තමන් සොයා පැමිනෙන බවත් එමෙන්ම වතු තලවර්වරුන් හරහා තමන් හමුවිමට උත්සහා කරන බවත්ය.

සමහර වෘත්තිය සමිති සමහර වතු තලවර්වරුන්ට විවිධ සන්තෝසම් ලබාදි ඔවුන් හරහා එම වෘත්තිය සමිති වෙත වැඩි සමාජිකයන් පිරිසක් බදවා ගැනිමට කටයුතු කරන බවත් මේ වන විට වතු කරය තුල මැතිවරණ කාලයක මෙන් උනුසුම් තත්වයක් හට ගෙන ඇති බවත්ය.

වතු කම්කරුවන් වැඩි පිරිසක් බදවා ගැන්මේ සටන තුල වෘත්තිය සමිති දෙක තුනක් තුල මේ වන විට දැඩි සටනක් හට ගෙන ඇති බවද වතු කම්කරුවන් කිප දෙනකුම පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts