වනරාජ ප්‍රදේශයේ මාර්ගය මඩවගුරක්

වනරාජ ඉහල කොටසේ හා ලක්ෂ්මි පුරම් ප්‍රදේශයන්වල ජනතාවට නිසි ලෙස මාර්ග පහසුකම් නොමැති විමෙන් එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මෙම ප්‍රදේශවල පවුල් 150ක් පමන ජිවත් වන අතර මොවුන්ට ගමන් කිරිම සදහා සිදු ඇත්තේ අබලන් වල් බිහිවුන මාර්ගයකින් හා ඇල මාර්ගයක් හරහා විමත් සමග එම ජනතාව මෙසේ විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන එම ජනතාව පවසනුයේ තමන් ගමන් කිරිම සදහා නිසි මාර්ග පහසුකම් නොමැතිවිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

මෙම මාර්ගය වල් බිහි විමත් සමග මෙම මාර්ගයේ වල් ඌරන් මෙන්ම දිවියන්ද සැරි සරන බවත් මෙම තත්වයන් මත මෙම වල් බිහිවුන මාර්ගයේ ගමන් කිරිම අනතුරුදායක බවත්ය.

එමෙන්ම මෙම මාර්ගය හරහා විශාල ඇල මාර්ගයක් ගලා යන බවත් එම ඇල මාර්ගය හරහා තම දරුවන් පාසල් වෙත ගමන් කරනුයේ ඇලෙන් බැස බවත් එම ඇල මාර්ගයේ ජලය වැඩිවන අවස්ථාවේ එම ඇල මාර්ගය හරහා ගමන් කිරිම දැඩි අනතුරුදායක බවත්ය.

තම ප්‍රදේශයන්ට ගමන් කිරිම සදහා මාර්ග පහසුකම් ලබා දෙන ලෙස අවස්ථා කිපයකදිම අදාල බලධාරින්ගෙන් මෙන්ම විවිධ දේශපාලකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියද මේ වන තෙක් මෙයට කිසිදු විසදුමක් ලබා දිමට පියවර ගෙන නොමැති බවද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා  හැටන්

Related posts

Leave a Comment