වඳුරොත් සෙල්ෆි ගහන යුගයක්

අතුරුදන් වූ ජංගම දුරකථනය නැවත සොයාගත් විට එහි තිබී වඳුරන්ගේ “සෙල්ෆි ජායාරූප” හමුවූ බව මලයාසියානු ශිෂ්‍යයෙක් පවසයි.

තමා සිකුරාදා නින්දට යනවිට තමා ළඟ තිබූ ජංගම දුරකථනය අවදි වී බලන විට නොතිබූ බවය.

නිවස අසල කැලෑබද ප්‍රදේශයක තිබී එය හමු වී තිබේ.

පසුව ජංගම දුරකථනය පරීක්ෂා කරන විට එහි වඳුරන්ගේ සෙල්ෆි ජායාරූප සහ වීඩියෝ තිබුණු බව පවසයි.

Related posts

Leave a Comment