වලස්මුල්ලෙන් ගල් කටස් සහ ටී කටස් මතු වේ

නීතිවිරෝධීව ගිනි අවි නිෂ්පාදනයේ නිරත වූ සැකකරුවෙකු වලස්මුල්ල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

 

 අදාළ පුද්ගලයා සන්තකයේ තිබී ගල් කටස් වර්ගයේ සහ ටී කටස් වර්ගයේ ගිනි අවි දෙකක් සොයාගෙන ඇත.

 

සැකකරු නිෂ්පාදිත ගිනි අවි අලෙවි කර ඇති බවත් ඔහුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Related posts

Leave a Comment