වාහන මිල ගණන් සීඝ‍්‍රයෙන් ඉහලට

රට තුළ වාහන මිල ගණන ඉතා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇතැයි වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

ආනයනය නතර කිරීම නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වී ඇති බව සදහන්.

රුපියල් ලක්ෂයේ සිට ලක්‍ෂ 5 වැනි ඉහළ අගයක් තෙක් වාහන මිල වැඩි වී ඇතැයිද පැවසීය.

Related posts

Leave a Comment