වැලිකඩ STF යටතට

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය හා වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ ආරක්ෂාවට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇතැයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පවසයි.

රැඳවූවන් බැලීමට පැමිණෙන අය පරික්ෂා කිරීමට හා රැඳවූවන්ට ලබා දීමට ගෙන එන පාර්සල් පරික්ෂා කිරීමට මෙන්ම බන්ධනාගාරයේ අවට ආරක්ෂාවටද පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ සහාය ලබා ගැනීමට අවධානය යොමුව ඇතැයිද  සඳහන් වේ.

බන්ධනාගාර තුළ යම් නීති විරෝධි කටයුතු සිදුවන්නේ නම් 011-2678 600 යන අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී ඒ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙසද කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

Related posts