වැස්ස දරුණු වන ලකුණු – අනතුරු ඇඟවීම්

බස්නාහිර, සබරගමුව, දකුණ, මධ්‍යම සහ වයඹ යන පළාත්වල තැනින් නැත තවදුරටත් ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

කළුතර, අගලවත්ත ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් දෙසිය අසූහයකට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා.

අගලවත්ත ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් දෙසිය අසූහයයි දශම පහක්, කළුතර කෙසෙල්හේනව ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් දෙසිය හතලිස් පහයි දශම පහක් හා හොරණ ප්‍රදේශයට මිලිමීටර් දෙසිය විසිපහයි දශම පහක් ආදී ලෙස වර්ෂාපතනය ලැබුණු බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වදුරඹ ප්‍රදේශයට ද මිලිමීටර් 210 ක වර්ෂාපතනයක් ලැබී තිබෙනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලුණු අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් නාගොඩ, යටලමත්ත, ඌරල, වදුරඹ ආදී ප්‍රදේශ කිහිපයක පහත්බිම් ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා

Related posts