විපක්ෂ නායක මල්වතු මහා විහාරයට

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා අද (09) මහනුවර ඓතිහාසික මල්වතු මහා විහාරය වෙත පැමිණ මහා විහාරවංශික ස්යාමෝපාලි මහා නිකායේ මල්වතු මහා විහාර පාර්ශ්වයේ මහානායක අතිපූජ්ය තිබ්බටුවාවේ ශ්රී සිද්ධාර්ථ සුමංගල මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැදැක ආශිර්වාදය ලබා ගත්තේය.
සමගි ජන බලවේගය මගින් ක්රියාත්මක ‘දිනමු’ කමිටු පිහිටුවීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්රේමදාස මහතා මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ විහාරථානවල මහා සංඝරත්නය ද වෙනත් ආගමික නායකයින්ද බැහැදැක ආශිර්වාදය ලබා ගනී.

Related posts