වොෂින්ටන් පොස්ට් මාධ්‍යවේදි කාෂෝගී ඝාතකයන්ට සිරදඩුවම් නියමවේ

වොෂින්ටන් පොස්ට් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදියෙකු ලෙස කටයුතු කළ ජමාල් කාෂෝගී ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් චූදිතයින් 8 දෙනෙකු ගෙන්   විත්තිකරුවන් 5 දෙනෙක් ට වසර 20 බැගින් සිරදඬුවම් ද එක් විත්තිකරුවෙක් වසර 10කට ද අනෙක් දෙදෙනාට වසර 7 බැගින් ද සිරදඬුවම් නියම කර ඇති බව  විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

Related posts

Leave a Comment