ශේන්ගෙන් අලුත් වැඩක්

සමාජයේ ටිකක් වෙනස් විදියේ වැඩක් කරන තරුණයෙක්.

ඒ තරුණයගේ නම තමයි ශේන් දිල්කුෂ් පෙරේරා.

මෙයාගේ වැඩේ තමයි පාරක් පාරක් ගානේ ටවුමක් ටවුමක් ගානේ හන්දියක් හන්දියක් ගානේ මොකක් හෝ වැකියක් ලියලා උස්සන් ඉන්න එක.

සමාජේ කතාබහට ලක් නොවෙන සිද්ධීන් පිළිබඳව තමයි ශේන් මෙහෙම බෝඩ් එකක ලියලා ඒක ප්‍රදර්ශනය කරලා සමාජෙට පණිවුඩයක් දෙන්න හදන්නේ.

 

Related posts