ස්පාඥ්ඤයේ මැඩ්රිඩ් අගනුවර යළිත් අඟුලු දමයි

coronavirus news

කොරෝනා වෛරසය යළි හිස එසවීම හමුවේ ස්පාඥ්ඤයේ මැඩ්රිඩ් අගනුවර යළිත් අඟුලු දැමීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබේ.

නගරයේ තෝරා ගත් ස්ථාන 37ක් වසා දැමෙන අතර සියලුම නගර වැසියන්ගේ ගමන් බිමන් සීමා කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

Related posts

Leave a Comment