සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නතර කළහොත් දඩ

මාලබේ සිට රාජගිරිය දක්වා කුලුනු මත ඉදිවන සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය නතර කළහොත් රුපියල් කෝටි 1850ක අධික දඩයක් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ජපාන රජයට ගෙවීමට සිදු වනු ඇතැයි  එම ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ පිරිස් සදහන් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා දැනට ලබාගෙන ඇති සම්පූර්ණ ණය සහ ජපාන රජයට ගෙවිය යුතු හානි පූර්ණ මුදලක් වශයෙන් මෙම මුදල් තීරණය වනු ඇතැයි පැවැසීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට සිදුවන බව පසුගිය සතියේ පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන කියා සිටියේය.

Related posts

Leave a Comment