සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට

අභියාචනාධිකරණය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන අධිකරණ සේවා සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජය මෙවර හිමි කර ගැනීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායම සමත් විය.

එහි අවසන් තරගය අධිකරණ අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායම සහ අභියාචනාධිකරණ කණ්ඩායම අතර බන්ධනාගාර මුලස්ථාන ක්‍රිඩාංගණයේ දී  පැවත්විණි.

අවසන් තරගයේ දී  පළමුව පන්දුවට පහර දුන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායම පන්දුවාර 5 අවසානයේදී ලකුණු 92 ක් රැස් කළ අතර පිළිතුරු ලෙස අභියාචනාධිකරණ කණ්ඩායමට ලබා ගැනීමට හැකි වුයේ ලකුණු 67 ක් පමණි.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ සමීර  දක්ෂතම පිතිකරු ලෙසත්  දක්ෂතම පන්දු යවන්නා ලෙස දුෂන්ත හේවගේත් කුසලාන හිමිකර ගන්නා ලදී.

Related posts

Leave a Comment