සිංහරාජයේ හෙක්ටෙයාර් 4 ක් අනතුරේ – යුනෙස්කෝ

sinharaja

ලෝක උරුම සිංහරාජ වනාන්තරය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ ඉදි කිරීමට යෝජිත ජලාශය හේතුවෙන් සිංහරාජ වනයේ හෙක්ටෙයාර් 4 කට පමණ බලපෑම් එල්ල වන බව යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය පවසයි.

යුනෙස්කෝ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ලේකම් මහාචාර්ය පුංචි නිලමේ මීගස්වත්ත මහතා සඳහන් කළේ, තමන් ඇතුළු නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් මේ පිළිබඳව විෂය භාර අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා සමග සාකච්ඡා කළ බවය.

 

Related posts