සිබිල් නැන්දා සමුගනී

සිබිල් වෙත්තසිංහ  සිය ජීවිතෙයෙන් සමු ගත්තේය. ඒ සිය ජීවිතයේ 93 වන සැතපුම් කණුව පසු කරමින් සිටියදීය.

සිබිල් නැන්දා ලංකාවේ ළමුන්ගේ පමණක් නොව වැඩිහිටියන්ගේ සිත් තුළද නොමැකෙන ලෙස සිතුවම් වී ඇති චරිතයකි.

අපූරු චිත්‍ර මගින් අපූරු කතා ළමුන්ට සමීප කල සිබිල් නැන්දා ආදරය සතුට ඒ සිත් තුළට ගෙන ආවේය. කුඩ හොරා ඇයගේ අතිශයින් ජනාදරයට පත් නිර්මාණය යැයි කිව හැක.

එය ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද ජනප්‍රිය වූවකි. ජපානයේද කුඩ හොරා කතාව පළ වූ අතරෙ එය ජපානයේ ප්‍රකාශනය වූ හොඳම ළමා පොතට පිරිනැමෙන සම්මානයත් දිනා ගැනීමට සමත් විය.

ජපානයේ මේ වන විට ඇයගේ පොත් 8ක් පමණ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

අපූරු ඇයටම ආවේණික වූ චිත්‍ර මගින් ළමුන්ට සමීප වූ සිබිල් නැන්දා ලංකාවේ ළමා ලෝකයේ වැඩිම ආදරය දිනූ ලේඛිකාව යැයිද කිව හැක.

Related posts