හදිසි ආපදා කළමනාකරණයට විශේෂ සේනාවක්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා 58වන සේනාංකය යටතේ ‘හදිසි ආපදා කළමනාකරණය සදහා වූ විශේෂ බල සේනාවක්’ නිර්මාණය කරන බව යුද හමුදාපති ලුතිතන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

විශේෂයෙන්ම සෑම වසරකම අපේ රට මුහුණ පාන ගංවතුර – නායයෑම් – ගිණිගැනීම් හා තවත් හදිසි ආපදා තත්ත්වයන් මුහුණ දීම සදහා වෘත්තීය මට්ටමින් මෙම සේනාව සූදානම් කරනු ඇත.

එම කණ්ඩායම මේවන විට පුහුණුවීම් ආරම්භ කර ඇති බවත් ඉදිරියේ දී යුද හමුදාවේ පාබල රෙජිමේන්තු තුළ ද මෙම සේනාවන් පුහුණු කරන බව හමුදාපතිවරයා පැහැදිලි කළේය.

Related posts