හැටන් මාර්ගයේ මරු කපොලු

හැටන් නගර මධ්‍යයේ තැන තැන මාර්ග අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග රථ වාහන රියදුරන් මෙන්ම ප්‍රදේශයේ ජනතාවද විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇත.

මේ පිලිබදව අදහස් දක්වන ප්‍රදේශයේ ජනතාව මෙන්ම බොහෝ රියදුරන්ද පවසනුයේ නගරයේ තැන තැන මාර්ග අබලන් තත්වයේ පැවතිමත් සමග තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත්ව ඇති බවත්ය.

නගරයේ සමහර ස්ථානවල මාර්ගයේ විශාල ප්‍රමාණයේ වලවල් හැරි ඇති අතර තවත් සමහර ස්ථානවල නිසි ලෙස කානු පද්දති නොමැති විමෙන් ජලය මාර්ගයේ ගලා යමින් පවතින බවද ඔවුන් පවසති.

වැසි තත්වයන් පවතින දිනවලදි නගරයේ ධාවනය කරනු ලබන විවිධ රථවාහනවල රෝධ මෙම වලවල්වලට වැටිමෙන් තමන්ට නොමිලේ මඩ ජලය නැමේ අවස්ථාවන් හිමිවන බවද ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති.

මාර්ගය තුල තැන තැන පවතින මෙම වලවල් හේතුවෙන් රථ වාහන ධාවනය කරවිමේදි තමන් විවිධ දුෂ්කරතාවයන්ට පත් වන බවත් සමහර අවස්ථාවලදි තම රථවාහනවල රෝධ ජලය පිරි වලවල්ට වැටිමෙන් ජලය මාර්ගයේ ගමන් කරන මගින්ගේ ඇගට විසිවිමෙන් එම මගින්ගෙන් තමන්ට බැනුම් ඇසිමට සිදුවන බවද රථ වාහන රියදුරන් පවසති.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts