හිටපු ඉන්දීය රහස් පොලිස් ප‍්‍රධානියා දිවි නසා ගනියි

හිටපු ඉන්දීය රහස් පොලිස් ප‍්‍රධානි අෂ්වානි කුමාර් සිම්ලා නුවර පිහිටි සිය නිවසේදී දිවි නසා ගෙන ඇත. ඔහු නාගලන්ත ආණ්ඩුකාරයා ලෙසද ක‍්‍රියා කළේය. සිම්ලා පොලිස් අධිකාරී මොහින් චැට්ලා පැවසූවේ හිටපු රහස් පොලිස් ප‍්‍රධානීන් නිවසේදී එල්ලී දිවි නසාගෙන ඇති බවයි.

එහෙත් තමා දිවි නසා ගන්නා බව දක්වා ලිපියක්ද ඔහුගේ කාමරයේ තිබී හමු වී ඇත.

Related posts

Leave a Comment