පාසලක් මුර කන්න මුරකරුවෝ 06ක් සිටින පුදුම පාසලක් මෙන්න

school

ඉමදුව ජාතික පාසලේ පාසල මුරකරන්නට ආරක්ෂාවට මුරකරුවන් 06ක් සිටින්නේ කුමන පදනමකින්ද යන්න පිළිබඳව ඉමදුව සම්බන්ධිකරණ රැස්විමේ දී  අවධාරණය කෙරිණි.

ඉමදුව ජාතික පාසලේ මුරකරුවන් හය දෙනෙක් සිටින්නේ ඇයි. මේ අය සිදු කරන්නේ කුමක්ද? මේ අයගේ රාජකාරි ස්වභාවය කුමක්ද? මෙවැනි ආරක්ෂක නිලධාරින් හය දෙනෙක් රජයේ මුදලින් නඩත්තු කරන්නේ කෙසේ ද?පාසලේ ආරක්ෂාවට මුරකරුවන් හය දෙනෙක්ම සිටින්නේ කෙසේද?පාසලක් වැනි ස්ථානයකට මේ ආකාරයට මුරකරුවන් හය දෙනෙක් යොදවා ඇත්තේ කෙසේද?

අධ්‍යාපන නිලධාරිහු මේ සම්බන්ධයෙන් යම් පියවරක් ගත යුතුව තිබෙනවා.  මේ අය බදවා ගැනීම ඇත්තටම පුදුමයි.ගාල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චන්දිම විරක්කොඩි මහතා ඉමදුව සම්බන්ධිකරන රැස්විමේ දී පැවසිය.

ඒ මහතා එසේ කීවේ ඉමදුව සමබන්ධිකරණ රැස්විමේ දීය. දින මෙම රැස්වීම පැවැත්වුයේ ඉමදුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ දීය.

එක පාසලක් ආරක්ෂා කරන්න මුරකරුවන් හයදෙනෙක්  සිටිනවාය කීවාම මටත් පුදුමයි. මෙහෙම මුරකරුවන් දැම්මේ කව්ද?මේකනම් හරිම පුදුම තනතුරු ලබාදිමක්. මේ පාසලට දුරන් ඇතුලත් කිරීමේදි ගමේ දරුවන්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙන්න කටයුතු කරන්න.

සටහන ඡායාරූප : බෝගහගොඩ – ඒ.ඩබ්ලිව්. ඒ නිමල්

Related posts