19 සංශෝධනය නෙමෙයි මුලින් රට ගොඩගන්න

කඩිනමින් 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම ප්‍රමුඛම කාර්ය බවට පත් නොකර වැටී තිබෙන රට ගොඩනැඟීමට වහා පියවර ගත යුතු බව ‘සමගි ජන බලවේගයේ’ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි තිස්ස අත්තනායක පවසනවා.

කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් පසු රටත් රටේ ආර්ථිකයත් බරපතළ ලෙස කඩා වැටී තිබෙන මොහොතක රටත් රටේ ජනතාවත් ඉන් ගොඩ ගැනීමට ආණ්ඩුව වහ වහා පියවර ගත යුතුව තිබියදී පළමු කැබිනට් රැස්වීමේදීම 19 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යළි සංශෝධනයට ලක්කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගැනීම ප්‍රශ්නයක් බව ඔහිවාදී දුරටත් සඳහන් කළා.

Related posts

Leave a Comment